ตะกร้าสินค้า (0 item)
B2B
Business
ราคาโครงการ: คอนโด, อพาร์ทเม้นท์ โรงแรม, ขายส่ง
ติดต่อที่ >> 081-8146454 (เฉพาะซื้อเข้าโครงการ)
ติดต่อสาขาพัทยากลาง โทร. 038 - 716040-4

ใบสมัครงาน

ข้อมูลส่วนตัว (Infromation)

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

ที่อยู่ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา มัถยมศึกษาตอนปลาย

ประวัติการศึกษา ระดับ ปวช.

ประวัติการศึกษา ระดับ ปวส.

ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ดีมาก/ดี/พอใช้

ความรู้ด้านภาษาไทย ดีมาก/ดี/พอใช้

ความรู้ด้านภาษาจีน ดีมาก/ดี/พอใช้

ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

ความสามารถพิเศษอื่นๆ

การอบรม/ดูงาน/ฝึกงาน 1

การอบรม/ดูงาน/ฝึกงาน 2

การอบรม/ดูงาน/ฝึกงาน 3

ประวัติการทำงาน 1 (เรียงลำดับก่อนหลังนับจากปีล่าสุด)

ประวัติการทำงาน 2

ประวัติการทำงาน 3

ประวัติการทำงาน 4

บุคคลค้ำประกัน

ประกาศนียบัตร หรือ ใบรับรองการทำงานที่ผ่านมา

บุคคลที่ไม่ใช้ญาติซึ่งทราบประวัติของท่านและบริษั่ทฯสามารถสอบถามได้ 1

บุคคลที่ไม่ใช้ญาติซึ่งทราบประวัติของท่านและบริษั่ทฯสามารถสอบถามได้ 2

คนในบริษัทฯนี้

อื่นๆ

รูปผู้สมัคร

* ฟิลด์ที่จำเป็น

Upload your image

Powered by WebForms